Manager kontraktu

Manager kontraktu to jednostka zewnętrzna działająca w imieniu inwestora, która odpowiada za sprawną organizację i koordynację wszystkich działań dotyczących przedsięwzięcia inwestycyjnego. Korzystanie z usług sprawdzonego i wiarygodnego managera kontraktu jest wygodną formą prowadzenia inwestycji, w szczególności, gdy sam inwestor nie posiada odpowiedniego przygotowania w zakresie praktycznej oraz formalnej strony skomplikowanego procesu budowlanego. Manager kontraktu koordynuje działania inwestora, projektantów oraz wykonawców w celu doboru optymalnych rozwiązań technicznych, spełniających oczekiwania inwestora bezpośredniego - zarówno te programowo-funkcjonalne, jak i te finansowe. Proces projektowania i wykonawstwa może się na siebie nakładać, znacznie skracając cały proces inwestycyjny, co przekłada się na obniżenie kosztów przedsięwzięcia. W momencie, kiedy decydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług w zakresie pełnienia funkcji managera kontraktu, otrzymujecie gwarancję właściwego i zgodnego z prawem zarządzania Waszą inwestycją. Nasze obowiązki obejmują:
  1. Poszukiwanie, weryfikację i zawarcie umowy z jednostką projektującą, która wykona na nasze zlecenie uzgodnioną z Inwestorem koncepcję, projekt budowlany do pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy.
  2. Dostarczenie Inwestorowi kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  3. Zawarcie umowy z wykonawcami poszczególnych zakresów robót (dotyczy robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą techniczną).
  4. Reprezentowanie inwestora na budowie - sprawowanie przez odpowiednio przygotowane osoby bezpośredniego nadzoru nad zgodnością wykonania wszystkich robót zgodnie z projektem i udzielonym pozwoleniem na budowę.
  5. Przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych.
  6. Sprawdzanie wbudowanych wyrobów budowlanych i zapobieganie stosowania wyrobów niedopuszczonych na rynku oraz wadliwych.
  7. Na żądanie Inwestora Bezpośredniego kontrolowanie rozliczeń finansowych oraz sprawdzanie wydatków z założeniami budżetowymi.
  8. Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej.
  9. Udział w odbiorze końcowym inwestycji z uzyskaniem zaświadczenia bądź pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Etapy współpracy

Etap I - Państwa pomysł

W trakcie pierwszego spotkania, przedstawiamy Państwu zasady naszego działania, nasze możliwości i formy współpracy. Na tym etapie nie podejmujecie Państwo żadnych kosztów. Zapoznajemy się z Państwa pomysłem na przedsięwzięcie inwestycyjne i w kilka dni składamy Państwu kompleksową ofertę.

Etap II - Podpisanie umowy, koncepcja, projekt, budżet

Jeżeli nasza oferta zostanie przez Państwa przyjęta, formalizujemy uzgodnienia umową i przystępujemy do fazy związanej z opracowaniem koncepcji, następnie projektu oraz części finansowej w postaci kosztorysów inwestorskich budżetując całą inwestycję.

Etap III - Realizacja budowy

Prowadzimy wszystkie sprawy formalno-prawne związane z inwestycją. Zaczynamy od przekazania placu budowy wykonawcy robót, sprawujemy pełnobranżowy nadzór nad prowadzonymi robotami i na życzenie inwestora rozliczamy i uznajemy zasadność płatności za poszczególne etapy. To Państwo decydujecie o ilości etapów na jaką podzielna zostaje inwestycja. Jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie i zapewnia Państwu kontrolę nad swoimi środkami finansowymi.

Etap IV - Zakończenie inwestycji

W imieniu Państwa kompleksowo przygotowujemy stosowne dokumenty odbiorowe do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy.

Etap V - Obsługa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Jeżeli w trakcie użytkowania obiektu budowlanego pojawią się jakieś wady, koordynujemy ich usunięcie od momentu ich zgłoszenia wykonawcy do ich usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Deklarujemy pełną gotowość do współpracy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.