Kosztorysowanie i budżetowanie

Kosztorys budowlany to dokument finansowy sporządzony na okoliczność budowy konkretnej inwestycji - przedsięwzięcia budowlanego. Kosztorysy sporządza się w różnej formie i różnym stopniu szczegółowości na każdym etapie realizacji inwestycji, jak również po jej zrealizowaniu. Rodzaje kosztorysów oferowanych przez "KOIKO":
  • kosztorys inwestorski - daje obraz kosztów do poniesienia przed rozpoczęciem inwestycji,
  • kosztorys ofertowy - tzw. ślepy,
  • kosztorys podwykonawczy - na podstawie już wykonanych robót,
  • kosztorys robót dodatkowych,
  • kosztorys zamienny.
Wymienione wyżej kosztorysy budowlane mogą być wykonane jako uproszczone lub szczegółowe (nakładcze). Kosztorysy budowlane przygotowywane przez naszą firmę są wykonywane w formie papierowej i elektronicznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.