Doradztwo i optymalizacja

W szerokim zakresie usług oferowanych przez naszą firmę znajduje się również doradztwo i optymalizacja rozwiązań technicznych na każdym etapie procesu budowy i eksploatacji budynku.

Doradztwo budowlane na etapie budowy

 • Doradztwo w zakresie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, w tym również rozwiązań zamiennych.
 • Sprawdzanie poprawności wykonania dokumentacji projektowej.
 • Analizy techniczno-ekonomiczne opłacalności stosowanych zamiennych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
 • Ocena jakości wykonania izolacji termicznych z zastosowaniem termowizji.
 • Świadectwa energetyczne nowych budynków

Doradztwo budowlane na etapie remontu oraz modernizacji budynku

 • Ocena stanu technicznego obiektu lub jego fragmentów niezbędna do określenia zakresu rzeczowego remontu bądź modernizacji.

Doradztwo budowlane na etapie eksploatacji budynku

 • Ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące określenia przyczyn powstania uszkodzeń konstrukcji, takich jak: zarysowania i pęknięcia ścian oraz stropów, ugięcia stropów, deformacje konstrukcji dachowych, zawilgocenia ścian i stropów itp.,
 • Ekspertyzy mykologiczno-budowlane - diagnozowanie przyczyn występowania zagrzybień (pleśni) na ścianach, zniszczenia konstrukcji drewnianych przez grzyby domowe i owady oraz wskazywanie sposobów ich likwidacji,
 • Wydawanie opinii dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • Ocena izolacyjności termicznej budynków z zastosowaniem termowizji,
 • Świadectwa energetyczne budynków i mieszkań.

 Doradztwo energetyczne

Oferujemy usługi, które pomogą wybrać właściwe i optymalne rozwiązania pod kątem maksymalnego ograniczenia strat ciepła z budynku, a co się z tym wiąże ograniczenia kosztów eksploatacji budynku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.